Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.62 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13730Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Tools, results and future requirements for the energy assessment of virtualized IT systems and Datacenters and the EKT case study
Δημιουργός: 
Περίληψη: 
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε. φιλοξενεί το «ETSI Workshop on Environmental Impact Assessment and Energy Efficiency», στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, και ερευνητές που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προτυποποίηση πράσινων λύσεων πληροφορικής, καθώς και σε στελέχη φορέων που μελετούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Στο συνέδριο παρουσιάζονται μέθοδοι αξιολόγησης για τον αντίκτυπο που έχει η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και το περιβάλλον.
Ημερομηνία: 
07/10/2013
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Όνομα εκδήλωσης: 
2nd ETSI Workshop on Environmental Impact Assessment and Energy Efficiency
Τόπος εκδήλωσης: 
Athens
Ημ/νία εκδήλωσης: 
07/10/2013 - 08/10/2013
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2013 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: