Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.08 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13664Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Παρουσίαση Δράσεων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας Περιόδου 2014-2020, από την Αναπληρώτρια Εθνική Εκπρόσωπο ΓΓΕΤ στην Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στο Πρόγραμμα "Oρίζοντας 2020" για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Ημερομηνία: 
09/12/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: