Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.86 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)


Περιγραφή:
Full text
Μέγεθος:
535.78 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13625Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Εφαρμογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήματα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Δημιουργός: 
Συγγραφέας: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Η αναντιστοιχία μεταξύ των όρων της ερώτησης που υποβάλλει ο χρήστης και των όρων που έχουν ευρετηριαστεί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει την ανάκτηση σχετικών τεκμηρίων κατά την αναζήτηση πληροφοριών. Σε γλώσσες με έντονη μορφολογία, όπως είναι η Ελληνική γλώσσα, η λέξη παίρνει διαφορετικές μορφές για να εκφράσει αριθμούς, πτώσεις, γένη, χρόνους κτλ. Δυσχεραίνεται, συνεπώς, το έργο της αναζήτησης πληροφοριών καθώς πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστή η μορφή της λέξης που έχει ευρετηριαστεί ώστε να υποβληθεί ομοίως στο σύστημα κατά την αναζήτηση. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της έντονης μορφολογίας των γλωσσών, στο πλαίσιο της αναντιστοιχίας μεταξύ των υποβαλλόμενων όρων σε μια ερώτηση και εκείνων που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο ευρετήριο, σχετίζεται με τις Εφαρμογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας (ΕΤΓΕ). Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να καταδείξει τα πλεονεκτήματα των Εφαρμογών Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα συστήματα αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και ταυτόχρονα να καταδείξει τα προβλήματα που προκύπτουν όταν υλοποιούνται με διαφορετικό τρόπο οι παραπάνω τεχνολογίες. Για το λόγο αυτό, εξετάσαμε ως προς την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που διαθέτουν και OPAC και Ιδρυματικό Αποθετήριο καθώς και συγκρίναμε τη συνέπεια εφαρμογής αυτών τόσο μεταξύ των συστημάτων του ίδιου ιδρύματος όσο και οριζόντια, δηλαδή των ιδρυμάτων μεταξύ τους για να διαπιστώσουμε το βαθμό διαλειτουργικότητας που επιτυγχάνεται.
A way of dealing with the problem of highly inflectional languages as well as the query – document terms mismatch problem is by implementing Language Processing Techniques. The aim of this study is to report, through presenting empirical data, on the Language Processing Techniques and their advantages if implemented by the information retrieval systems of Greek Academic Libraries. The objectives of this study are twofold. First goal is to acknowledge these techniques and then try to designate the interoperability issues deriving from the varying implementations. For this purpose, we examined Greek Academic Libraries which host both an OPAC and an Institutional Repository towards whether they implement any kind of language technology. Additionally, we report whether these techniques are implemented consistently in terms of the OPAC and the Institutional Repository of the same institution, as well as among different institutions.
Ημερομηνία: 
2012
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει: συνέργεια και στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα
Τόπος εκδήλωσης: 
Πειραιάς
Ημ/νία εκδήλωσης: 
18/10/2012 - 19/10/2012
Σελίδες (στην πηγή): 
1-12
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2012 Άννα Μάστορα, Μανόλης Πεπονάκης, Σαράντος Καπιδάκης
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Η εργασία δημοσιεύεται υπό το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: