Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13396Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
1η Συνάντηση Ομάδας Ανοικτής Διακυβέρνησης ΕΛΛΑΚ
Εναλλακτικός τίτλος: 
Ρυθμιστική Διακυβέρνηση
Ανοικτή διακυβέρνηση και νομοθέτηση
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
23/05/2013
Τόπος εκδήλωσης: 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αίθουσα Σεμιναρίων, Ισόγειο Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Περίληψη: 
Ο νόμος για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση (http://goo.gl/nsD46) έκανε ειδική αναφορά στη διαβούλευση στο opengov.gr ως μέσο καλής νομοθέτησης ενώ επιχείρησε να εισάγει κάποιες αρχές και διαδικασίες (βλ. κυρίως άρθρα 2 έως 6 του νόμου για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση). H συνάντηση θα γίνει στο πλαίσιο των συναντήσεων της Ομάδας εργασίας ανοικτής διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚ. Σχόλια, ιδέες προσέγγισης για θέμα συζήτησης ή άλλο θέμα συζήτησης καταγράφονται στο https://docs.google.com/forms/d/1E0K4jltBQRpFWPXlmplRJyhXSg2fG8kVwDkii-Ymv1E/viewform.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: