Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
4.35 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13394Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας. Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες: Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες
Εκδότης: 
Συντάκτης: 
Περίληψη: 
Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) είναι η εθνική ερευνητική e-υποδομή για την οργάνωση και διάθεση ψηφιακής πληροφορίας και περιεχομένου επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού. Αναπτύσσεται από το 1996, με χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η ανάπτυξη του ΕΠΣΕΤ βασίζεται στη τεχνογνωσία και εμπειρία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT), στα υπάρχοντα και αναδυόμενα διεθνή πρότυπα και στις πρωτοποριακές Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι βασικοί άξονες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της τρέχουσας φάσης του έργου (ΕΠΣΕΤ/Κοινωνικά Δίκτυα-Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες), οι κύριοι στόχοι και δράσεις που θα υλοποιηθούν, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται και οι ομάδες χρηστών που ωφελούνται από την υλοποίησή του.
Ημερομηνία: 
Μαρ-2011
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Σελίδες (στην πηγή): 
30
Θεματική κατηγορία: 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2011 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα –Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Περιεχόμενα: 1. Eισαγωγή, 2. Tο έργο στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, 3. Aντικείμενο και στόχοι του έργου, 4. Oι υπηρεσίες του έργου, 5. Οφέλη - Χρήστες.
Εμφανίζεται στις συλλογές: