Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Παρουσίαση δράσης
Μέγεθος:
3.09 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13349Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ανοικτό Περιεχόμενο: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Διοίκηση
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Περιγραφή: 
Η παρουσίαση περιλαμβάνει τις βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πλαισίου για τις ερευνητικές υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, παρουσιάζει τις υποδομές που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) μέσα από το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ), υποδομές που προάγουν το ανοικτό περιεχόμενο στην έρευνα, την εκπαίδευση και την δημόσια διοίκηση.
Ημερομηνία: 
09/07/2011
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Σεμινάρια της Ερμούπολης
Τόπος εκδήλωσης: 
Αίθουσα 1ου Γυμνασίου Σύρο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος
Ημ/νία εκδήλωσης: 
Ιου-2011
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2011 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: