Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση δραστηριοτήτων
Έκταση:
34 σελίδες
Μέγεθος:
608.51 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/12988Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση δραστηριοτήτων 2000-2001
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Περίληψη: 
Η έκθεση του Eθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για τη διετία 2000-2001 με έμφαση στο διανοητικό κεφάλαιο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση υιοθέτησης ενός νέου τρόπου παρουσίασης των πεπραγμένων του. Ως πρωτοπόρος φορέας στο χώρο της τεχνολογικής και επιστημονικής πληροφόρησης, επιθυμούμε να παρέχουμε μια περιεκτική έκθεση, παρουσιάζοντας σε όλους τους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του οργανισμού, καθώς και την προστιθέμενη αξία που απορρέει από τη λειτουργία του. Πορευόμενοι προς την κοινωνία της Γνώσης, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της γνώσης που ως οργανισμός παράγουμε, εξελίσσουμε και προωθούμε. Επίσης, γνωρίζοντας ότι η γνώση δεν καταναλώνεται, ούτε καταστρέφεται, αλλά αντίθετα ενισχύεται η αξία της με τη διάχυση, προχωρούμε στην υιοθέτηση αυτού του τρόπου περιγραφής ελπίζοντας να ικανοποιήσει όλους όσοι συνεργάζονται ή λαμβάνουν υπηρεσίες από το ΕΚΤ, την εποπτεύουσα αρχή και φυσικά τους εργαζόμενους. Η έκθεση 2000-2001 με έμφαση στο διανοητικό κεφάλαιο, είναι η πρώτη του είδους της για το ΕΚΤ, και αποτελεί ένα από τα εργαλεία της νέας επιχειρησιακής στρατηγικής του για την ανάπτυξη ενός οργανισμού γνώσης.
Ημερομηνία: 
2001
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2001 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: