Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση δραστηριοτήτων
Έκταση:
35 σελίδες
Μέγεθος:
1.12 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/12985Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση δραστηριοτήτων 2005
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η πληροφόρηση εξελίσσεται σε ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα για την έρευνα, αλλά και την παραγωγική διαδικασία, και το ΕΚΤ παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο στο σύνολο της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας: πρόσβαση στη γνώση. Το 2005 η στρατηγική του φορέα εστιάστηκε στην αναβάθμιση της οργάνωσης και διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου, καθώς και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας μέσω αναπτυξιακών έργων και συνεργασιών- δικτύωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο στρατηγικός στόχος για καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση και διάθεση του περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας έγινε πράξη με την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΤ για υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης, που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2006.
Ημερομηνία: 
2005
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2005 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Περιλαμβάνονται τρία (3) Παραρτήματα ως εξής: Παράρτημα Ι. Eθνικά και ευρωπαϊκά έργα, Παράρτημα ΙΙ. Εκδηλώσεις – Εκθέσεις, Παράρτημα ΙΙΙ. Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
Εμφανίζεται στις συλλογές: