Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση δραστηριοτήτων
Έκταση:
76 σελίδες
Μέγεθος:
6.05 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/12983Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση δραστηριοτήτων 2010-2011
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Φωτογράφος: 
Περίληψη: 
Στην έκθεση δραστηριοτήτων των ετών 2010-2011 εστιάζουμε και αναδεικνύουμε ορισμένες από τις νέες δραστηριότητες που αναπτύξαμε με μεγάλη προσπάθεια, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Στοιχεία για τις υπηρεσίες και τις διαθέσιμες πληροφοριακές πηγές μας, τα χρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούμε, τις συνεργασίες μας με ελληνικούς και διεθνείς φορείς, τις υπηρεσίες για την ενημέρωση σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας, την υποστήριξη των ερευνητικών φορέων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά και τους νέους στόχους που έχουμε θέσει, παρατίθενται αναλυτικά στην έκθεση.
Ημερομηνία: 
2010
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-960-89499-6-6
978-960-89499-3-5
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2012 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει εκδοχή: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Περιλαμβάνονται δύο (2) Παραρτήματα ώς εξής: I. Αναπτυξιακά & Ερευνητικά Έργα, II. Οργανόγραμμα - ΕΣΕΚΤ, III. Εκδηλώσεις
Περιλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες, χρονολόγια.
Εμφανίζεται στις συλλογές: