Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά "Θεματική κατηγορία": Ρομποτική
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 4 από 4
Preview:
Preview:
Τίτλος:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Μαυρίδης, Νίκος
Ημερομηνία:
28/09/2012
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Τίτλος:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ημερομηνία:
18/12/2011
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ); British Council
Ημερομηνία:
15/12/2011
Τύπος:
Ομιλία