Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά "Λέξη-κλειδί": Advanced Grant
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 8 από 8
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης; Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ); Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ); Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
Ημερομηνία:
20/01/2010
Τύπος:
Συνάντηση εργασίας
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Κόρδας, Γιώργος
Ημερομηνία:
20/01/2010
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Κόρδας, Γ.
Ημερομηνία:
20/01/2010
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Τσίγκανος, Κ.
Ημερομηνία:
20/01/2010
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη, Ι.; Σοφιανοπούλου, Θ.
Ημερομηνία:
20/01/2010
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Παπαδιάς, Κων/νος
Ημερομηνία:
04/07/2008
Τύπος:
Παρουσίαση