Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά "Δημιουργός/Συντελεστής": Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 4 από 4
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Τζένου, Γεωργία; Κωστόπουλος, Βασίλης; Κυριακόπουλος, Μιχάλης; Κακαράς, Ε.; Μαζιώτη, Γεωργία; Καραμάνης, Κώστας
Ημερομηνία:
30/09/2010
Τύπος:
Ημερίδα
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Καραμάνης, Κώστας
Ημερομηνία:
30/09/2010
Τύπος:
Ομιλία