Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά "Δημιουργός/Συντελεστής": Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 8 από 8
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Κουγιώνας, Βασίλειος; Κοτρωνάρος, Αλέξανδρος; Καρέλλας, Σωτήριος; Παππά, Αλίκη; Σιαμπέκου, Χριστιάνα; Μπαλαμπάνης, Παναγιώτης; Γυπάκης, Αντώνιος; Χριστοφιλόπουλος, Επαμεινώνδας
Ημερομηνία:
12/01/2015
Τύπος:
Ημερίδα
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Κουγιώνας, Βασίλειος; Κοτρωνάρος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία:
12/01/2015
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Καρέλλας, Σωτήριος
Ημερομηνία:
12/01/2015
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Χριστοφιλόπουλος, Επαμεινώνδας
Ημερομηνία:
12/01/2015
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Γυπάκης, Αντώνιος
Ημερομηνία:
12/01/2015
Τύπος:
Ομιλία