Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/8633Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Διεθνές Συνέδριο "Ανοιχτή Πρόσβαση: Έρευνα- Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα"
Εναλλακτικός τίτλος: 
International Conference "Open Access: Research-Education-Public Data"
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
16/12/2010 - 17/12/2010
Περίληψη: 
Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) με στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρει η Ανοικτή Πρόσβαση στη προώθηση της έρευνας και της επιστημονικής επικοινωνίας, στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, στη διαφάνεια και στη συμμετοχικότητα των πολιτών. Oμιλητές του Συνεδρίου είναι πανεπιστημιακοί, ερευνητές και ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ, που θα παρουσιάσουν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση και, συγκεκριμένα, στους τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και των Δημόσιων Δεδομένων. Το Συνέδριο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σε βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικούς, φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρήσεις, αλλά και στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, δράσεις και υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης, διεθνείς συνεργασίες και σύγχρονες τάσεις στην επιστημονική επικοινωνία και τη διαχείριση ψηφιακού υλικού, καθώς και οι πρωτοβουλίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση. Το συνέδριο απαρτίζεται από τρεις ενότητες: α)Ανοικτή Πρόσβαση στην Έρευνα, β) Ανοικτή Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, γ) Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα.
The National Documentation Centre (EKT) organizes a conference on the 16th and 17th of December 2010, entitled "Open Access: Research-Education-Public Data". Aim of the conference is to present the role of Open Access in an emerging environment that promotes research and scholarly communication, competitiveness, innovation, the learning and educational processes, transparency and a participatory culture among citizens. Presenters from the academia and the wider research sector and high-level public administrators from Greece, Europe and the USA will present their views and experiences on Open Access and, in particular, in research, education and public data. Presentations include national and European policies, initiatives and Open Access infrastructures, international collaborations and current trends in scholarly communication and content management, as well as Open Access initiatives by the National Documentation Centre. The conference contains the following three sessions: a) Open Access to Research, b) Open Educational Resources, c) Open Public Data
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με Θέμα: Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα: Στρατηγικές, Χρηματοδότηση, Ανάπτυξη, Επίδραση
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα
The Reasons Why: Open Access, Data, and Education
Δημιουργώντας Ψηφιακά μονοπάτια στο Ελληνικό Πολιτιστικό Απόθεμα
Το αναδυόμενο οικοσύστημα της Πρόσβασης στη Γνώση
Ανοιχτό ΚΑΙ Προσβάσιμο: Οι Πραγματικές Προκλήσεις ως προς το Ψηφιακό Ακαδημαϊκό Περιεχόμενο και η Ελληνική Πραγματικότητα
SPARC Europe in the Open Access Movement: a Μaster Plan?
Transformational Content Delivery in the Downturn
Στρογγυλή Τράπεζα: Ανοικτή Πρόσβαση και Ψηφιακή Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
The Τurn to the "Οpen" in Education: Some Challenges for Students
Ο Aρχαίος Kόσμος στη Σύγχρονη Εκπαίδευση-Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για την Ακρόπολη
Ανοικτά Μαθήματα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Riding the Wave of Scientific Data
OpenAIRE: Υποδομή Αποθετηρίων Ανοιχτής Πρόσβασης για τις Ερευνητικές Δημοσιεύσεις στην Ευρώπη
Υποδομές και Υπηρεσίες Cloud για τη Eλληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Eξέλιξη των Yποδομών Ανοικτής Πρόσβασης-Δράσεις και Προκλήσεις
Delivering Public Sector Information Policy from Local to Global
Πλοήγηση στην Τεχνογνωσία της Πλατφόρμας Epsiplus. H Ελληνική Συμμετοχή
Αναγκαιότητα, όχι Πολυτέλεια: Τα Ανοιχτά Δεδομένα ως Εθνική Πληροφοριακή Υποδομή
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: