Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
68 σελίδες
Μέγεθος:
1.84 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8381Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οδηγός για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΕΚΤ, Δεκέμβριος 2004)
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Aνανεωμένη έκδοση του οδηγού, στο μέσο της διάρκειας του 6ου ΠΠ, περιλαμβάνει: α) Την Εθνική συμμετοχή στις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 6ου ΠΠ , β) Τις παρατηρήσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση των νέων μέσων υλοποίησης με βάση την έκθεση αξιολόγησής τους (Έκθεση Marimon) , γ) Οδηγίες για τη συγγραφή και υποβολή προτάσεων , δ) Αναλυτικά σχόλια για τα μοντέλα κόστους και τις επιλέξιμες δαπάνες ενός έργου , ε) Τα κριτήρια αξιολόγησης ανά τύπο έργου , στ) Χρήσιμες συμβουλές και επισημάνσεις για την υποβολή προτάσεων , ζ) Λάθη που πρέπει να αποφεύγονται κατά την υποβολή προτάσεων . Αυτός ο οδηγός συμπληρώνεται από μια καταγραφή των συνηθέστερων όρων ή συντομογραφιών του 6ου ΠΠ με την αντίστοιχη απόδοσή τους στα ελληνικά, και από ένα παράρτημα που περιέχει τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των Εθνικών Εκπροσώπων ανά πρόγραμμα του 6ου ΠΠ.
Ημερομηνία: 
2004
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© National Documentation Center
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
68 σ.
Εμφανίζεται στις συλλογές: