Αρχεία στο τεκμήριο
Μέγεθος:
511.97 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Άδεια

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8217Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Διεθνές Συνέδριο "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας"
Εναλλακτικός τίτλος: 
International Conference "Open Access Infrastructures: The Future of Scientific Communication"
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
15/12/2008 - 16/12/2008
Τόπος εκδήλωσης: 
Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Leonidas Zervas Auditorium, 48, Vas. Constantinou Av., Athens, Greece
Περίληψη: 
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της ελληνικής αλλά και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την ανάπτυξη εναλλακτικών σχημάτων Υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης που επιτρέπουν, τόσο την ταχύτατη έκδοση και διακίνηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων , όσο και τη διάθεση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Βασικοί στόχοι του Συνεδρίου είναι α) Η παρουσίαση των καινοτόμων εναλλακτικών σχημάτων για έκδοση και διακίνηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, β) Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των Υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης για την επιστημονική κοινότητα, γ) Η προβολή του έργου του ΕΚΤ και αντίστοιχων διεθνών υποδομών, γ) Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχετικών υποδομών στην Ελλάδα , δ) Η διαβούλευση για το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας. Πανεπιστημιακοί, ερευνητές και εκδότες από την Ευρώπη και την Αμερική, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Δημόσιας Διοίκησης παρουσιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις και ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς για τις υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια και Επιστημονικά Περιοδικά) και τις νέες προοπτικές που αναδύονται για την επιστημονική κοινότητα.
The conference is organized by National Documentation Center (EKT). It comes as a response to the increasing interest of the international scholarly community in taking advantage of the benefits that open access infrastructures offer in disseminating scholarly research and in the exploitation of research results. The International Conference has the following goals: a) To present recent developments and trends in Open Access Infrastructures internationally and in Greece , b) To highlight the benefits for the scholarly community of implementing and using Open Access infrastructures , c) To promote the work of EKT/NHRF and of other Greek and international institutions on open access infrastructures, d) To promote the interest in and development of Open Access Infrastructures in Greece , e) To present assessments and possible scenarios on the development and the future of scholarly communication.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Διεθνές Συνέδριο "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας", 2η ημέρα
Αποθετήρια και Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Η Ανοικτή Πρόσβαση ως προϋπόθεση για την επιστήμη
Open Access: Restoring the republic of Science and its Great Conversation (keynote speech)
The Open Access Initiative in the context of the European ICT Research Infrastructure Service
Access to Scientific Information: European Commission Initiatives
Open Access policy and practice: the view from the Wellcome Trust
Open Access Repositories and Journals - International Overview
NARCIS - more than a gateway to Open Access publications in the Netherlands
Ψηφιακά Αποθετήρια: Ελληνική Πραγματικότητα
Επανεξετάζοντας τα όρια της νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ενόψει της Ανοικτής Πρόσβασης IΙ
Authors and Open Access - The Role of Creative Commons Licenses
Επανεξετάζοντας τα όρια της νομοθεσίας για τη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ενόψει της Ανοικτής Πρόσβασης I
Ελεύθερη Πρόσβαση, Ελεύθερο Λογισμικό, Ελεύθερο Περιεχόμενο: οι τάσεις στην Ελλάδα
Pioneering Open Access for scholarly monographs: the Open Humanities Press
The Scoap3 project & its benefits for the Scientific Communication
Βυζαντινά Σύμμεικτα: ένα ηλεκτρονικό περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
e- Ζωφόρος του Παρθενώνα, μια εφαρμογή για αρχαιολόγους αλλά και για παιδιά
Open Access through the online services of the Publications Office
Τεχνολογίες & Εργαλεία για την υλοποίηση Αποθετηρίων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών
Ηλεκτρονικές Υποδομές Ψηφιακών Αποθετηρίων Περιεχομένου & Υπηρεσιών
Institutional Repositories and CRIS systems – infrastructure, concepts and organisation
Τεχνολογίες Διαλειτουργικής Διαχείρισης & Πρόσβασης σε Πολιτιστικό Περιεχόμενο
Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων
Παράλληλη Συνάντηση Εργασίας: Πλατφόρμες, Εργαλεία και Τεχνολογίες Υλοποίησης Υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης
Διεθνές Συνέδριο "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας", 1η ημέρα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Σημειώσεις: 
Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας - Γ' Φάση, Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης".
The international conference is part of the project "National Information System for Research and Technology, Phase III, Open Access Electronic Repositories and Journals".
Εμφανίζεται στις συλλογές: