Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
68 σελίδες
Μέγεθος:
1.84 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/563Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
6o Πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης 2002 - 2006: συνοπτικός οδηγός: 2η αναθεωρημένη έκδοση
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Επιβλέπων/Υπεύθυνος έργου: 
Περίληψη: 
Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί τον πρώτο συνοπτικό οδηγό που παρουσίασε το ΕΚΤ και περιλαμβάνει τα μέσα υλοποίησης του 6ου ΠΠ, τις θεματικές προτεραιότητες, τα οριζόντια προγράμματα και τις πρώτες προκηρύξεις. Ο οδηγός συμπληρώνεται από μια καταγραφή των συνηθέστερων όρων ή συντομογραφιών του 6ου ΠΠ με την αντίστοιχη απόδοσή τους στα ελληνικά, και από ένα παράρτημα που περιέχει τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των Εθνικών Εκπροσώπων ανά πρόγραμμα του 6ου ΠΠ. Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (6ο ΠΠ) αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2002-2006. Η παρούσα ανανεωμένη έκδοση του οδηγού περιλαμβάνει την Εθνική συμμετοχή στις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 6ου ΠΠ, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση των νέων μέσων υλοποίησης με βάση την έκθεση αξιολόγησής τους και οδηγίες για τη συγγραφή και υποβολή προτάσεων, καθώς και αναλυτικά σχόλια για τα μοντέλα κόστους και τις επιλέξιμες δαπάνες ενός έργου. Επίσης περιέχει κριτήρια αξιολόγησης ανά τύπο έργου, χρήσιμες συμβουλές και επισημάνσεις για την υποβολή προτάσεων. Τέλος, επισημαίνει λάθη που πρέπει να αποφεύγονται κατά την υποβολή προτάσεων.
Ημερομηνία: 
Δεκ-2004
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© National Documentation Center
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
68 σ.
Περιλαμβάνει πίνακες.
Εμφανίζεται στις συλλογές: