Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο
Περιγραφή:
slides of the webinar
Σελίδες:
66 σελίδες
Μέγεθος:
8.39 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη
Άδεια

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16867Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Europeana Common Culture webinar: Semantic Enrichment Strategy for SearchCulture.gr
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Συνεργάτης: 
Περιγραφή: 
This webinar introduces the methodology followed by the Greek National Aggregator SearchCulture.gr for its data enrichment processes. Aggregators deal with a mass of heterogeneous data coming from multiple cultural heritage institutions. In the process of cleaning, harmonising, enriching and organising data, they follow different strategies. How this data is handled by each institution, plays a decisive role on the (multilingual) search and discovery functions they can offer to their users. This webinar explores the methodology followed by the Greek National Aggregator SearchCulture.gr for its data enrichment processes, as well as sharing the advantages and disadvantages of the approach and lessons learned along the way. Participants in the webinar also compare and discuss other different enrichment strategies and gather input which will inform future strategies.
Ημερομηνία: 
23/07/2020
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος εκδήλωσης: 
online
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 Europeana Pro
© 2020 Haris Georgiadis
© 2020 Agathi Papa
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
The slides of the webinar are attached to this record.
Questions from participants are included.
Εμφανίζεται στις συλλογές: