Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16773Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Interview with Octavi Quintana-Trias, Director "European Research Area", Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, #OAconf13
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
"Monitoring the ERA: Developing the Tools and an Assessment of the Progress in 2013" Interview with Octavi Quintana-Trias, Director "European Research Area", Directorate-General for Research and Innovation, European Commission
Ημερομηνία: 
18/10/2013
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Όνομα εκδήλωσης: 
"Open Access Conference @ EKT - Towards Common European Policies for Innovative Reuse of Public Sector and Scientific Information"
Τόπος εκδήλωσης: 
Athens, National Hellenic Research Foundation (NHRF), "Leonidas Zervas"; Hall
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: 
16/10/2013
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: 
18/10/2013
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2013 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: