Αρχεία στο τεκμήριο
Σελίδες:
51 σελίδες
Μέγεθος:
1.47 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Έκδοση:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη
Άδεια

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16601Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων των δράσεων "Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού για υλοποίηση διδακτορικής έρευνας" & "Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών" του Ε. Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020": Α' κύκλος 2016-2019
Εκδότης: 
Γραφίστας: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Η έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσματα των πρωτογενών ερευνών του ΕΚΤ για την αποτύπωση των ωφελούμενων των Δράσεων «Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού για υλοποίηση διδακτορικής έρευνας (ΕΔΒΜ10)» Α’ κύκλος 2016-2019 και «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών (ΕΔΒΜ31)». Οι μελέτες αποτύπωσης των ωφελούμενων και αποτίμησης των Δράσεων υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Ημερομηνία: 
2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5355-28-9
978-618-5355-29-6
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 National Documentation Centre
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση" 2014-2020
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο : 
Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5010794
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Το παρόν αποτέλεσε το «Παραδοτέο 1.9 – Αποτύπωση ωφελούμενων Δράσης ΕΔΒΜ10, 2016-2019» και το «Παραδοτέο 1.12 – Αποτύπωση ωφελούμενων Δράσης ΕΔΒΜ31, 2017-2019» του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020».
Η ανάλυση των δεδομένων και η παραγωγή των δεικτών υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δεικτών και Δράσεων ΕΤΑΚ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Εμφανίζεται στις συλλογές: