Αρχεία στο τεκμήριο
Σελίδες:
17 σελίδες
Μέγεθος:
774.74 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Έκδοση:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη
Άδεια

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16509Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων
Εκδότης: 
Γραφίστας: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου έχει ως ρόλο “τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα”. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί τον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου και Εθνικού Παρόχου για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana μέσω την πύλης SearchCulture.gr και της υποδομής συσσώρευσης που αναπτύσσει. Οι παρούσες προδιαγραφές απευθύνονται σε φορείς περιεχομένου - αλλά και στους αναδόχους που τους υποστηρίζουν - και περιλαμβάνουν συνοπτικά όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τα συστήματα διάθεσης περιεχομένου τους, τα προς διάθεση μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία, αλλά και τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων, που καθιστούν δυνατή την ένταξη των συλλογών τους στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και στην Europeana. Οι προδιαγραφές αυτές συστήνεται να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με τον αναλυτικό οδηγό “Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου” που εκδίδει το ΕΚΤ και επικαιροποιεί συχνά, o οποίος καλύπτει μία ευρύτερη θεματολογία, όπως τη διάθεση ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, την χρήση μόνιμων προσδιοριστών, την χρήση λεξιλογίων και θησαυρών όρων στην τεκμηρίωση, τεχνικές ψηφιοποίησης και βασικές αρχές ψηφιακής διατήρησης.
Ημερομηνία: 
Οκτ-2020
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Το έργο αυτό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού -Μη Εμπορική Χρήση -Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: