Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά "Δημιουργός/Συντελεστής": Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 17 από 17
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Fickers, Andreas; Αρβανιτίδης, Χρήστος; Neyer, Jürgen; Allen, William
Ημερομηνία:
06/02/2019 - 08/05/2019
Τύπος:
Εκδήλωση
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Δεμέτζος, Κωνσταντίνος; Δημόπουλος, Μελέτιος Αθανάσιος; Μαράκος, Παναγιώτης
Ημερομηνία:
24/11/2017
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Ιωάννης, Π.Α. Ιωαννίδης
Ημερομηνία:
24/11/2017
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Γκόνος, Ευστάθιος; Γιαπιτζάκης, Χρήστος; Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Ημερομηνία:
25/11/2016
Τύπος:
Ημερίδα
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Γκόνος, Ευστάθιος
Ημερομηνία:
25/11/2016
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Γιαπιτζάκης, Χρήστος
Ημερομηνία:
25/11/2016
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Ημερομηνία:
24/11/2016
Τύπος:
Ημερίδα
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ); Δημόπουλος, Μελέτιος Αθανάσιος; Μαράκος, Παναγιώτης; Βλάμος, Παναγιώτης; Χρούσος, Γεώργιος; Μπαμίδης, Παναγιώτης; Ιωαννίδης, Ιωάννης; Τσαντίλη, Άννα
Ημερομηνία:
24/11/2016
Τύπος:
Ημερίδα
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Χρούσος, Γεώργιος
Ημερομηνία:
24/11/2016
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Μπαμίδης, Παναγιώτης
Ημερομηνία:
24/11/2016
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Βλάμος, Παναγιώτης
Ημερομηνία:
24/11/2016
Τύπος:
Ομιλία