Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά "Δημιουργός/Συντελεστής": Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 6 από 6
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Στρατηγάκη, Μαρία; Καμπούρη, Νέλλη
Ημερομηνία:
12/10/2010
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Ρήτου, Γ.
Ημερομηνία:
12/10/2010
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Τζένου, Γεωργία
Ημερομηνία:
12/10/2010
Τύπος:
Ομιλία
Preview:
Δημιουργός/Συντελεστής:
Γκριτζάλα, Μαριάννα
Ημερομηνία:
12/10/2010
Τύπος:
Ομιλία